Finale. Otto Hamer

De Utrechtse beeldend kunstenaar Otto Hamer (1938) heeft altijd vastgehouden aan stringente uitgangspunten om zijn abstracte werken van geometrische vormen op doek of paneel aan te brengen. Het ging en gaat hem om rationele en beredeneerbare kunst, veelal ten dienste van maatschappelijke doelstellingen. Licht, vorm en ruimte in de beeldende kunst dient aan dit vooruitgangsgeloof een wezenlijke bijdrage te geven. In die zin staat hij met zijn concrete, constructivistisch aandoende werken in de traditie van het kubisme, De Stijl en de kunstenaars van het Bauhaus. In 2002 heeft Simon Been een fraaie korte film gemaakt waarin Otto op heldere wijze uitlegt wat zijn werk inhoudt. Deze film zal gedurende de korte expositie permanent gedraaid worden.

De afgelopen twee jaar zijn al zijn werken die in zijn het atelier aan Achter Clarenburg 2 te Utrecht staan, geïnventariseerd en gedocumenteerd. Een belangrijk deel van deze werken zal eenmalig in een kortdurende grote verkooptentoonstellin in KuuB bijeen gebracht worden. Nu is de kans om u te laten overrompelen door Hamers kunst.