Galatea Foundation in de etalage van KuuB

Amjad Hashem

10 mei 2024 t/m 10 juni 2024

Meet the artist:
10 mei 2024, 16.30 uur
Inloop vanaf 16.30. Om 17 uur vertelt Amjad kort over zijn werk waarna er gelegenheid is om met hem in gesprek te gaan.

Amjad Hashem is de achtste kunstenaar van de Galatea Foundation die in de etalge-galerie van Kuub.space zijn werk zal exposeren. Hij was tevens deelnemer aan de Galatea Kunstprijstentoonstellingen in 2021 in Oud Amelisweerd en in 2022 in Slot Zeist.

Als vluchteling uit Syrië heeft Amjad extreme veranderingen meegemaakt: van een door oorlog geteisterde regio naar een geheel nieuwe cultuur in Nederland. Veranderingen en transformatie van identiteit werden daardoor het belangrijkste kenmerk van zijn leven. En zijn werk.

Amjad
‘Als mensen proberen we altijd te begrijpen wie we zijn, en soms denken we dat we dat doen, maar doen we dat ook echt? Wanneer we gebeurtenissen meemaken die alle perspectieven veranderen, hoe beïnvloedt dit dan onze identiteit? Hoe zien we de wereld om ons heen als alle waarden zijn veranderd?
Mijn nieuwe serie schilderijen stelt spontane scènes voor van surrealistische verkenningen van de menselijke identiteit.
Wij zijn de held van ons verhaal, de goden van ons eigen bestaan Hoe zal onze volgende stap ons vormen?’

Amjad Hashem

Amjad (1982) komt uit Syrië, in 2007 is hij afgestudeerd aan de universiteit van Damascus, aan de faculteit Beeldende Kunst.
In Damascus en Homs heeft hij verschillende tentoonstellingen gehad en was hij leraar tekenen en schilderen.
In 2014/15 is hij Syrië ontvlucht en woont nu in Amsterdam.

Ook hier heeft hij geregeld tentoonstellingen. In 2021 heeft het Dordrechts naar aanleiding van de Galatea tentoonstelling in Landhuis Oud Amelisweerd een schilderij van Amjad aangekocht dat in 2022 onderdeel uitmaakte van de Watamula tentoonstelling.

Tentoonstellingen Galatea

Dit is een in samenwerkingsproject met de Galatea Foundation en heeft als doel om nieuwe Nederlanders / gevluchte kunstenaars die hier hun bestaan als kunstenaar willen opbouwen, te steunen.

Elke 4 weken zal hier een andere kunstenaar zijn/haar werk laten zien.

Volgende ‘meet the artist’ bijeenkomst bij Kuub space
Vanaf 14 juni 2024 zal  Astera Mortezai exposeren bij KUUB.Space.
In 2022 was Astera de trotse winnaar van de Galatea Kunstprijs.

Ceren Çoban is de curator van deze tentoonstellingen.

‘Op zoek naar eigen identiteit’
Amjad Hashem, Chess player (2024)
Acrylic on canvas, 160x140cm

Amjad Hashem, Chess player
Amjad Hashem

Amjad Hashem

Galatea Foundation

BACK