Architecturen

Mirjam Hagoort, Frank Havermans, Jan Rothuizen, Lydia Schouten, Dré Wapenaar

Gastcurator Mirjam Hagoort

27 februari t/m 29 maart 2015

Veel kunstenaars ontlenen hun vormentaal aan gebouwen en stedenbouwkundige ingrepen, architecturen om het kort te zeggen. Zij zien daarin compositie, vorm, lijn en kleur. Architecturen vormen tezamen het beeldmerk van de stad.

Huizen bieden bescherming, een plek als vluchtplaats met hun karakteristieke persoonlijke interieurs. Als huizen in deze expositie in beeld komen, zoals een voorbijganger terloops naar een huis kijkt, dan zijn deze niet bedoeld om te imponeren. Zij zijn ontdaan van pronkzucht. Vele huizen tezamen maken een stad en worden plattegronden, stedelijke structuren. Nergens willen de deelnemende kunstenaars aan deze expositie groots en meeslepend vertellen over de ruimte van het gebouw of over het falen of succes van de stad. Zij stellen zich behoedzamer op; men is hier maar kort en onnadrukkelijk, letterlijk een voorbijganger. Toch draagt elk beeld de sporen van gebruik, als een gesprek dat nog in de lucht hangt op de hoek van de straat. Het toevallige en onbedoelde is voor deze kunstenaars belangrijker dan het architectonische statement, alsof het beter is voorlopig daar maar even niet aan te beginnen en slechts de gevonden stedelijke ruimte te laten spreken.

In KuuB zijn zij samengebracht, quasi toevallig, door de tekenares van de stad, Mirjam Hagoort. Haar werken blinken uit in krachtige vlakken van stedelijke structuren. Het zijn collages met Oost Indische inkt, sterk qua compositie  en ontdaan van verstorende kleuren waardoor de zwart-wit tegenstelling als in een klassiek schilderij benadrukt wordt.

Deze tentoonstelling gaat vooraf aan de tentoonstelling onder curatorschap van Koos van Duinen, Urbane Beelden. Tezamen vormen deze exposities een tweeluik over op de gebouwde omgeving geïnspireerde beeldende kunst.

Op de groepsexpositie Architecturen ligt de nadruk op de gebouwde omgeving als inspiratiebron, bij de tentoonstelling Urbane Beelden meer op de daarvan losgezongen verbeelding. Een subtiel verschil en daarom des te interessanter om beide exposities in elkaars verlengde te komen bekijken.

Naast werk van Mirjam Hagoort zelf, nemen aan deze expositie deel:

Frank Havermans (1967)
Havermans onderzoekt in zijn tekeningen hoe niet aflatende bouwprocessen en het eeuwigdurende gevecht om de ruimte, tot complexe stedelijke structuren leiden. Zijn ruimtelijke modellen zijn opgezet vanuit een alternatieve stedenbouwkundige invalshoek waarbij een radicaal ander toekomstperspectief wordt geschetst. De ingenieuze modellen laat hij in onderlinge samenhang door de ruimte zweven.

Jan Rothuizen (1968)
Rothuizens tekeningen doen verslag van wandelingen door steden, langs wegen of van een observatie in een werkruimte. Daarbij registreert hij dingen die voor een ander zo gewoon zijn geworden dat die niet meer opvallen. Zijn tekeningen zijn tegelijkertijd feitelijk en documentair van karakter. Iedereen die meent zijn eigen stad of zelfs zijn eigen werkruimte te kennen, herkent deze opnieuw in de schematische tekeningen van Rothuizen. Het zijn zoektochten naar het vergeten bekende. Het lijkt wel een vorm van ontmaskeren.

Lydia Schouten (1948)
Schoutens werken zijn opgebouwd uit fotografische beelden die veelal fragmenten weergeven van kamers en ruimten. Zij verbindt deze tot een geheel met behulp van schilderkunstige technieken en soms ook met teksten. Op die manier bouwt zij een fictieve en veelal vervreemdende narratieve wereld op.

Dré Wapenaar (1961)
Zijn werken van tentdoek bevinden zich op het snijvlak van architectuur, design en beeldhouwkunst. De serie met markttenten Soukh verbeeldt een bonte mix van culturen, producten en ontmoetingen zoals je die in binnensteden kunt tegenkomen. Zijn werken zijn multicultureel en daarmee ook sociaal van aard. Daarvan worden fascinerende foto’s getoond.


Een expositie onder curatorschap van Mirjam Hagoort (1961). De opening is op zondag 1 maart verricht door Anneloes van der Leun, hoofd communicatie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 
Lees de openingsspeech >

BACK