Galatea Foundation in de etalage van KuuB

Astera Mortezai

21 juni 2024 t/m 15 juli 2024

Meet the artist:
Meet the artist Astera Mortezai
Waar: KuuB, Pieterstraat 3 te Utrecht
Wanneer: 21 juni 2024. Inloop vanaf 16.30. Om 17 uur geeft Astera een korte presentatie waarna er gelegenheid is om met haar in gesprek te gaan.

Astera Mortezai (1980) is de negende kunstenaar van de Galatea Foundation die in de etalage-galerie van Kuub.space haar werk zal exposeren. Astera is geboren in Saqqez, in het oosten van Koerdistan (Rojhelat) en was in 2022 winnaar van de Galatea Kunstprijs (toen te zien in Slot Zeist).

Astera: “Mijn werken zijn het resultaat van een jaar van introspectie, waarbij ik mijn geschiedenis confronteerde met andere verhalen, mythologieën en realiteiten op de pagina’s van mijn schetsboeken.
Deze dagelijkse oefening is een poging om mijn plaats in de maatschappij te vinden en mijn positie als Koerdische vrouw te bevestigen.
Elke stap in dit proces draagt bij aan de vorming van een nieuwe verhaallijn.”

Astera Mortezai (1980)

Met een achtergrond als performancekunstenaar en gebruikmakend van een grote verscheidenheidaan materialen, probeert Astera voortdurend manieren te vinden om verbinding te maken tussen ruimte, tijd, lichaam en stemmen.
Door kleine barsten in de sociale orde te onderzoeken, probeert ze momenten van spontaniteit te vinden om met het publiek te delen, als een levend gedicht.
Ze onderzoekt de gevolgen van verplaatsing op het lichaam en de sporen die de geschiedenis heeft achtergelaten in ons intieme leven.
De confrontatie met verschillende talen en de veelheid aan culturen is een constant element in haar werk. Ze gaat een interactie aan met gewone, dagelijkse objecten om daarmee poëtische interacties te ensceneren.
Astera ziet het lichaam als een poëtisch object dat zich verbindt met zijn omgeving en zich daarin uitbreidt, doordringt en dan andere organen maakt, net als een omgevingssculptuur.

Astera Mortezai is een multidisciplinaire kunstenaar. Ze woont en werkt in Nederland.

Tentoonstelling Galatea en KUUB.space

KUUB.space, een kunst – en werkruimte in de binnenstad van Utrecht, heeft sinds half augustus 2023 een kleine expositieruimte voor gevluchte kunstenaars in Nederland geopend: een ‘etalage galerie’.
Dit is een in samenwerkingsproject met de Galatea Foundation en heeft als doel om nieuwe Nederlanders / gevluchte kunstenaars die hier hun bestaan als kunstenaar willen opbouwen, te steunen.

Elke 4 weken zal hier een andere kunstenaar zijn/haar werk laten zien.

Volgende ‘meet the artist’ bijeenkomst bij Kuub space
Vanaf 19 juli 2024 zal Noor Issa exposeren bij KUUB.Space.

Ceren Çoban is de curator van deze tentoonstellingen in KUUB Space

‘Do you feel at home?’

Astera Mortezai
Astera Mortezai

Astera Mortezai

Galatea Foundation

BACK