Utrechtse stadsgezichten van Jim Harris

3 sept t/m 30 okt 2019

Sinds een aantal jaren verblijft Jim Harris (Londen, 1968) regelmatig in Utrecht om de door hem geliefde plekken van de stad te tekenen en te schilderen: bomen aan de werf van de Nieuwegracht, de Domkerk, het Lepelenburg en het Wilhelminapark. In zijn eigen woorden: the water of the Nieuwegracht is often still and serine in quality and the foliage long having outgrown its space. I know of no where else in the world with quite the same proportions with it’s narrowness height ratio. The tall elegant residences block the light in intervals offering moments of opportunity to capture space and surface.

Hij gaat op locaties zitten en laat zich inspireren door vorm, kleur en beweging, zoals door de weerkaatsing van het licht in het water. Vervolgens tekent of schildert hij ter plekke – ‘en plein air’ – het onderwerp op grote vellen dik papier, soms 18, 12 of zelfs 16 gelijke delen die tezamen de compositie van het geheel vormen. Op deze wijze zit er op elk vel een lichte verschuiving in het perspectief waardoor het geheel meer is dan de som der delen. Een perspectiefwisseling die op het eerste gezicht niet opvalt maar bij nadere beschouwing een panoramisch overzicht biedt.

Jim zet de door hem geobserveerde werkelijkheid in snelle streken op het papier. Details laat hij meestal weg. Het gaat om de impressie die een boom, een weg of een rij huizen langs de gracht bij hem oproepen. Vervolgens bouwt hij de afbeelding op aan de hand van geometrische vormen en lange lijnen. Op die manier geeft hij structuur aan de afbeelding. You have to be quick when painting from life. I use ink as it in itself is a quick and direct medium, there is no reverse. I observe and then try and capture moments, not so much landscape as a timescape. These quickly realised paintings and drawings are in themselves large sketches in my attempt to respond to the different moments one sees over a period of about 3 hours. Stay too long and the atmosphere is totally different.

Harris heeft zijn opleiding eind jaren tachtig, begin jaren negentig  in Londen en in Bristol genoten. Sinds 1992 woont en werkt hij afwisselend in Amsterdam en in Utrecht. De afgelopen twee jaar verbleef hij in het kader van een artist in residence-project van  het Dooyewaard Stipendium, in een atelier te Blaricum.

Zijn tekeningen en schilderijen zijn opgenomen in de AkzoNobel Art Foundation, Aegon Kunstcollectie en in het Morat-Intitut für Kunst und Kunstwissenschaft te Freiburg en in vele private verzamelingen. Zijn laatste grote museale expositie was in het Stedelijk Museum Kampen, sept. – nov. 2014.

Hij toonde zijn werk in KuuB in de zomer van 2017 samen met objecten van Corinne van Bergen en in de herfst van 2012, toen samen met de schilder Jurriaan Molenaar.


Te zien in het Stadhuis van Utrecht, ingang Stadhuisbrug.
Alle werken in het Stadhuis zijn te koop.

Open van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Op donderdag tot 21.00 uur.

BACK