Fragments of a landscape

Lou Vos

11 juni t/m 25 juli 2021

Nederland kent vele landschapsschilders, uit verleden en heden. De Hollandse luchten, de verre horizonten, het veranderende licht, dat alles in combinatie met de wisseling der seizoenen heeft ertoe geleid dat steeds weer opnieuw schilders en tekenaars het landschap op doek of papier ‘uitvonden’. Lou Vos (1968) behoort daar ook toe.

Haar landschappen zijn echter niet traceerbaar tot een bepaald gebied, noch gebonden aan een tijd of seizoen. Haar met olieverf geschilderde vlakken, geven in abstractie fragmenten weer van natuurlijke elementen en voegen daaraan toe: de kwetsbaarheid van de natuur, van het leven in het algemeen. Of, zoals in het juryrapport voor de nominatie van de Kunstliefdeprijs 2018 staat: ‘Lou Vos zoekt naar balans tussen kleur, vorm en vlakverdeling, maar haar werk sterft niet in schoonheid. Er zit een gezochte onvolmaaktheid in iets wat door de afwijking beschermwaardig is. Een kwetsbaarheid die we ook in de natuur tegenkomen.’ Die ‘afwijking’ in de vorm van getekende en gekraste lijnen op de geschilderde vlakken, is voor haar essentieel; harmonie zonder dissonant is krachteloos. Juist in het fragment of detail is te zien hoe fragiel het geheel is.

UtrechtDownUnder

In 2016 ontstonden de eerste doeken in deze serie, alle geschilderd op het formaat van 30 x 30 cm. Het werd een doorgaand project. In november 2020 was de serie als installatie te zien in de tentoonstelling van ‘UtrechtDownUnder’ in de voormalige bibliotheek op de Stadshuisbrug te Utrecht en bestond toen uit 54 schilderijen die op een iets verhoogd paneel op de grond werden getoond. Daardoor kijkt de beschouwer naar beneden en ziet het oneindige in het ’t kleine of ’t kleine in het oneindige. Voor je voeten ligt het landschap, althans fragmenten daarvan.

Inmiddels is de serie gegroeid tot 106 werken welke van vrijdag 11 juni t/m zondag 25 juli 2021, wederom liggend op panelen op de grond, in de Kunstruimte KuuB getoond wordt. Daarnaast is in KuuB ook een selectie te zien van haar recente grote schilderijen op doek.

De Utrechtse Lou Vos neemt de beschouwer mee in haar fascinatie voor vorm, kleur en patronen in de natuur die alles tezamen het landschap vormen.

Jaap Röell, mei 2021.

Lou Vos

Fragments of a landscape

Bekijk hier de film

Fragments of a Landscape from Peter-Paul van der Houven on Art Forever

Bekijk hieronder twee series kunstwerken.
Klik op de foto voor een diavoorstelling op maximaal formaat.
Navigeer vervolgens met de pijlen.
© Lou Vos

BACK