Quatuor pour la Fin du Temps

Kwartet – viool, klarinet, piano en cello – speelt van Olivier Messiaen

16 oktober 2020

Dit concert is uitgesteld tot 16 oktober 2020

Quatuor pour la Fin du Temps, gecomponeerd door Olivier Messiaen, in 1941, in een Duits krijgsgevangenkamp in Duitsland en voor het eerst uitgevoerd op 15 januari 1941, waar honderden Franse krijgsgevangenen een uur lang, in bittere kou en in doodse stilte luisterden naar de aangrijpende uitvoering door Messiaen en drie medegevangenen, cellist Etienne Pasquier, klarinettist Henri Akoka en violist Jean le Boulaire.

Een stuk dat niet alleen verwijst naar de verschrikkingen van de oorlog maar tegelijkertijd los komt van tijd en plaats en naast de angst ook de hoop verklankt. Later zou Messiaen over deze uitvoering zeggen: ’Nooit is er met meer aandacht en begrip naar mijn muziek geluisterd.’

Die hoop wordt nog eens verstrekt door de samenstelling van het ensemble dat nu, 75 jaar na de bevrijding, het stuk uitvoert met meest jonge musici uit verschillende continenten en culturen: Bailey Wantuch (VS), viool ; Marta Xavier (Portugal), klarinet; Mai Miyagaki (Japan), piano en Arjen Vredenberg (NL), cello, tezamen het Quatuor AEternum.

De leden van dit ensemble ontmoetten elkaar voor het eerst in de zomer van 2018 op het International Music Workshop and Festival in Duitsland. Daar is, onder leiding van drie vermaarde coaches, het stuk ingestudeerd en ook uitgevoerd. In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding treedt het ensemble  zesmaal in Nederland op, in Heilo, Wijk bij Duurstede, Zutphen, Assen, Blokzijl en ook in Utrecht, in KuuB op vrijdag 16 oktober, 20.00 uur.

Voor het Quatuor pour la Fin du Temps liet Messiaen zich inspireren door het bijbelboek Openbaringen, 10, vers 5-7. Het boek dat over het einde der tijden en dus ook over de eeuwigheid gaat. ‘Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. Hij zwoer: Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat daarop is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd! Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd. Messiaen wilde met zijn Quatuor het Nu overstijgen.

Datum: vrijdag 16 oktober, 20.00 uur

Reservering: verstuur een mailbericht aan info@kunstruimtekuub.nl met vermelding gewenste aantal kaartjes. U krijgt dan bericht over de wijze van betaling.

Prijs: € 15,- pp

Het maximum aantal plaatsen in KuuB is 60, dus wees er op tijd bij.

Het concert begint met een inleiding door de musici zelf op dit indringende muziekstuk.

BACK