Stilte / Silence

Nan Groot Antink, José Heerkens, José Lakerveld, Janet Meester, Dave Meijer, Martha Scheeren, Alf Slegers en VosenvanderVeen

Gastcurator: Koos van Duinen

13 januari t/m 3 maart 2013

Curator van deze groepstentoonstelling is Koos van Duinen. Hij heeft negen beeldende kunstenaars, waaronder het kunstenaarsduo Vosenvanderveen, verzameld rond het thema ‘stilte in de beeldende kunst‘.

‘Kunst geeft niet de zichtbare werkelijkheid weer, maar eerder de werkelijkheid zoals die voor ons verborgen is gebleven.’

In 2010 overleed op negentig jarige leeftijd de in Enschede wonende kunstenaar Ben Akkerman. De kunstrecensent van de Twentse Courant schreef naar aanleiding daarvan een artikel onder de kop: Ben Akkerman de schilder van de stilte. Gememoreerd werd hoe Akkermans oeuvre stap voor stap abstracter werd, leger en stiller. Uiteindelijk verdween in de zeventiger jaren elke herinnering naar de werkelijkheid. Er bleven slechts  monochrome vlakken op het doek over, of een paar lijntjes op papier. Die consequente benadering resulteerde in stille schilderijen, werken waarin de nadruk ligt op de afwezigheid van – in de woorden van Akkerman – ‘lawaai’. Het ging bij hem op het laatst om het zuivere geschilderde vlak, de structuur en de emotie die het zien ervan kan oproepen.

Monochroom, concreet of structuur, het zijn begrippen die worden gebruikt in de omschrijving van schilderijen van kunstenaars die eenzelfde intentie en werking nastreven als dat Akkerman deed. Het gaat hen in essentie om een heldere opzet van het schilderij, in een aantal gevallen ook om een geometrische ordening en in ieder geval steeds om regelmaat en reductie die tot uiterste abstractie leidt, uitmondend in minimalisme waarbij onderzoek naar vorm, oppervlak en kleur centraal staat.

Zo ook in de tentoonstelling Stilte / Silence waar de volgende kunstenaars aan deelnemen:

Nan Groot Antink onderzoekt de mogelijkheden om met verf en kleur de onverklaarbare schoonheid en betekenis van beelden in hun zuiverste vorm weer te geven, uitmondend in een overgave aan gevoelens en emoties.

José Heerkens zoekt in haar werk kalmte en schoonheid in het evenwicht en de harmonie in kleur, lijn, vorm en leegte. Het biedt een ruimte die open laat en nergens toe dwingt.

José Lakerveld tracht in haar werk de stilte zichtbaar te maken door een sober kleurgebruik en door het aanbrengen van horizontale lijnen – structuren –  in haar schilderijen. Haar werken zijn zonder titel om de beschouwer de maximale ruimte te geven zelf de stilte te ervaren.

Janet Meester streeft in haar schilderijen naar een zo groot mogelijk eenvoud, helderheid en puurheid. De kleur, de verf en de huid van het linnen werken op elkaar in en krijgen, zoals zij het noemt, een ‘ziel’ als het schilderij het juiste evenwicht heeft gevonden.

Dave Meijer werkt in een klein en gesloten atelier (buitenkant: een zwarte doos zonder ramen), maar dat tevens groot en transparant is (binnenkant: licht en kleurrijk). Daar ontstaan series van schilderijen waarin ruimte en rust overheerst, gebruikmakend van de werking van de kleuren die vooral licht en helder van sfeer zijn.

Martha Scheeren gaat het om de nuances, specifieke effecten in haar schilderijen als gevolg van het invallen van licht. Zij spreekt over het resultaat als schilderijen die ‘vibreren’.

Alf Slegers bouwt zijn wand- en vloerobjecten met minimale middelen op uit strakke vormen. Hij zoekt naar harmonie tussen het vlak en de ruimtelijkheid.

VosenvanderVeen trachten met kleur en vlakverdeling een optimaal effect in hun monochrome schilderijen te realiseren. Hun werk wordt gekarakteriseerd door ‘een veld van kleuren’ dat tot stille aandacht leidt.

Uit de teksten waarmee deze kunstenaars of recensenten de werken omschrijven, blijkt steeds weer dat het over ideeën gaat en de positie die de mens of de kunstenaar in zijn of haar omgeving inneemt. Daarbij staat centraal dat de ‘werkelijkheid’ van het kunstwerk de kijker kan meenemen naar een diepere intensiteit, naar een andere werkelijkheid. Dit verklaart de titel van deze expositie; Stilte / silence en de keuze van deze kunstenaars voor deze expositie.

Koos van Duinen, curator

BACK