VII ways to get out

Toon Berghahn, Lenneke van der Goot, Arno Kramer, Paul Nassenstein, Gijs van Noort, Marli Turion, Rob Voerman

13 maart t/m 24 april 2016 

Voor deze expositie is werk geselecteerd van Toon Berghahn, Lenneke van der Goot, Arno Kramer, Paul Nassenstein, Gijs van Noort, Marli Turion en Rob Voerman. Deze werken delen een gemeenschappelijke ondertoon, namelijk de wijze waarop door de zeven (VII) beeldende kunstenaars geprobeerd wordt de beschouwer te verleiden een stap uit de dagelijkse realiteit te zetten. Kunst dus als een soort ontsnappingsroute; VII Ways to get out, op zoek naar een andere werkelijkheid, een wellicht meer harmonieuze of fantasievolle werkelijkheid, passend in de romantische traditie van de westerse kunst, zonder in escapisme te vervallen. Verwijzend naar bijvoorbeeld de in de negentiende eeuw populaire folly; een bouwsel dat qua vorm refereert aan iets reëels maar dat geen andere functie heeft dan die verwijzing en verder elk praktisch nut ontbeert.

In de expositie gaat het over bouwsels in wording of in afbraak, schuivende panelen in een theaterstuk en tot de essentie teruggebrachte staketsels. Daartussen door wordt gedanst, bekeken en gezien. Dat zijn echter passanten die uit het beeld weg lijken te lopen of zojuist zijn verdwenen, they just got out, met achterlating van gedachten, ideeën en half-affe constructies. De geselecteerde werken benadrukken dat half-affe doordat het maakproces van de tekeningen, schilderijen en ruimtelijke werken zichtbaar is gebleven; the artists are gone for a moment, will they come back?

Deze expositie is in nauwe samenwerking met Gijs van Noort en Marli Turion tot stand gebracht.

Te zien tot en met zondag 24 april 2016.

BACK